اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6190&text=دعوت برای حمایت از کمپین چرخ و فلک بوشهر با وجود وعده های چندباره افتتاح نشد

اشتراک گذاری