اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6195&text=دعوت برای حمایت از کمپین دیون 900هزارتومانی پرداخت نشده از سال 92با توجه به تورم الآن چقدر می ارزد ؟

اشتراک گذاری