اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6304&text=دعوت برای حمایت از کمپین ثبت بندر ماهشهر و امام خمینی به عنوان منطقه محروم

اشتراک گذاری