اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6351&text=دعوت برای حمایت از کمپین وضعیت اسفناک آسفالت خیابان های تبریز

اشتراک گذاری