اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6360&text=دعوت برای حمایت از کمپین نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بلای جان آبهای زیر زمینی

اشتراک گذاری