اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6384&text=دعوت برای حمایت از کمپین کوتاهی اداره پست اردبیل در ارسال مجدد مرسوله

اشتراک گذاری