اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6386&text=دعوت برای حمایت از کمپین وضعیت اسفناک راه مواصلاتی روستای فیروز آباد بخش هیر

اشتراک گذاری