اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6402&text=دعوت برای حمایت از کمپین شهرک خاوران تبریز را دریابید

اشتراک گذاری