اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6438&text=دعوت برای حمایت از کمپین مدیرکل بهزیستی استان اردبیل : انجمن کوتاه قامتان را حمایت می‌کنیم

اشتراک گذاری