اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6440&text=دعوت برای حمایت از کمپین پرداخت مستمری 100 هزار تومانی برای هزار نفر در اردبیل

اشتراک گذاری