اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6474&text=دعوت برای حمایت از کمپین توزیع دوغ فله ای و کاهش غذا در سلف دانشگاه یاسوج

اشتراک گذاری