اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6503&text=دعوت برای حمایت از کمپین مردم بازنده اصلی اختلافات بین شورا و شهردار آب‌پخش

اشتراک گذاری