اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6504&text=دعوت برای حمایت از کمپین سرگردانی مردم مسیر شهرک بعثت به سمت شهرک حمید اراک به دلیل اجرای طرح عمرانی

اشتراک گذاری