اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6505&text=دعوت برای حمایت از کمپین آنتن ندادن همراه اول در بلوار آیت الله بروجردی قم

اشتراک گذاری