اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6522&text=دعوت برای حمایت از کمپین تغییر شهردار مسجدسلیمان به دلیل کم کاری

اشتراک گذاری