اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6532&text=دعوت برای حمایت از کمپین مردم در سرعت ماشین های شوتی فدا می شوند

اشتراک گذاری