اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6585&text=دعوت برای حمایت از کمپین پل امامزاده ای که حادثه ساز است!

اشتراک گذاری