اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6586&text=دعوت برای حمایت از کمپین خصوصی سازی و بحران کارگری در کشت و صنعت و دامپروری مغان

اشتراک گذاری