اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6641&text=دعوت برای حمایت از کمپین اخراج 30 گارگر فولاد سپهر سبلان اردبیل بخاطر ناتوانی در پرداخت حقوق

اشتراک گذاری