اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6705&text=دعوت برای حمایت از کمپین چرا مسئولان چاره ای برای تصادفات استان لرستان نمی کنند؟

اشتراک گذاری