اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6716&text=دعوت برای حمایت از کمپین شهر امیرکبیر اراک در انتظار برای حل مشکلات

اشتراک گذاری