اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6744&text=دعوت برای حمایت از کمپین چرا بخش عترت فرهنگسرای قرآن و عترت ارومیه به ترافیک شهری واگذار شده است ؟

اشتراک گذاری