اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6756&text=دعوت برای حمایت از کمپین عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد برای چند سال پیاپی

اشتراک گذاری