اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6765&text=دعوت برای حمایت از کمپین پرداخت بیمه کارگران شهرداری اردبیل، شايد بعد از مرگ بیمار

اشتراک گذاری