اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6773&text=دعوت برای حمایت از کمپین با رانندگی ترسناک برخی رانندگان اتوبوس های شهری برخورد کنید

اشتراک گذاری