اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6884&text=دعوت برای حمایت از کمپین عدم اجرای مقررات پوشش در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اشتراک گذاری