اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6931&text=دعوت برای حمایت از کمپین طرح ترافیک خیابان سعدی زنجان عامل ایجاد معضل در تردد شهروندان

اشتراک گذاری