اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6949&text=دعوت برای حمایت از کمپین جاده نیشابور به تربت حیدریه محور گلبو به شدت نیاز به ترمیم دارد

اشتراک گذاری