اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7049&text=دعوت برای حمایت از کمپین زمین فوتبال ساحلی دهکده المپیک کرمانشاه افتتاح نمی شود؟

اشتراک گذاری