اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7051&text=دعوت برای حمایت از کمپین عدم آشنایی رانندگان تاکسی مشهد از اساسنامه و آیین نامه سازمان تاکسیرانی

اشتراک گذاری