اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7114&text=دعوت برای حمایت از کمپین تاکسی های تبریز را به تاکسی متر با سامانه پرداخت الکترونیک مجهز نمایید

اشتراک گذاری