اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7156&text=دعوت برای حمایت از کمپین تسهیلات 500 میلیون ریالی به فرهنگیان کالپوش اختصاص یافت

اشتراک گذاری