اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7205&text=دعوت برای حمایت از کمپین کور شدن چند بیمار در کلینیک تابان قم

اشتراک گذاری