اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7220&text=دعوت برای حمایت از کمپین مشکل بوی فاضلاب شهر در شهرک اندیشه تعاونی مسکن استانداری

اشتراک گذاری