اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7234&text=دعوت برای حمایت از کمپین ناتوانی شهرداری سنندج در آسفالت معابر شهري منتهي به تونل انقلاب

اشتراک گذاری