اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7235&text=دعوت برای حمایت از کمپین نارضایتی مردم از جریمه شدن بیش از حد در زنجان

اشتراک گذاری