اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7239&text=دعوت برای حمایت از کمپین پارک و سد معبر اتوبوس‌های شهرداری در بلوار جمهوری

اشتراک گذاری