اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7240&text=دعوت برای حمایت از کمپین بودجه های فیلمسازی استان کردستان به کجا می رود؟

اشتراک گذاری