اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7285&text=دعوت برای حمایت از کمپین تعیین تکلیف معدن سرب منطقه حفاظت شده ساریگل اسفراین

اشتراک گذاری