اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7301&text=دعوت برای حمایت از کمپین برای ۱۰۴ کیلومتر، ۱۲۰ هزار جریمه می نویسند؟

اشتراک گذاری