اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7324&text=دعوت برای حمایت از کمپین زمان بیشتر برای امتحانات آموزش و پرورش زنجان داده شود

اشتراک گذاری