اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7330&text=دعوت برای حمایت از کمپین چرا نباید ساعات کاری نانوایی‌ها در ماه مبارک تغییر کند؟

اشتراک گذاری