اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7331&text=دعوت برای حمایت از کمپین دسترسی آسان درون شهری گلبهار به اتوبوس های شهری مشهد

اشتراک گذاری