اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7336&text=دعوت برای حمایت از کمپین نقطه کور سه راه گندم ریز عامل مرگ و میر و سقوط رانندگان

اشتراک گذاری