اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7342&text=دعوت برای حمایت از کمپین فارس من|فعالیت مجدد بوفه پردیس دانشگاه علوم پزشکی تا پایان اردیبهشت ماه جاری

اشتراک گذاری