اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7354&text=دعوت برای حمایت از کمپین تکمیل ادامه بلوار کردستان منتهی به بیمارستان توحید

اشتراک گذاری