اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7389&text=دعوت برای حمایت از کمپین سگ های ولگرد شهر پیربکران برای شهروندان دردسر شده اند

اشتراک گذاری