اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7417&text=دعوت برای حمایت از کمپین ظرفیت پذیرش بیمار در درمانگاه صنعت نفت مهاجران افزایش یابد

اشتراک گذاری