اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7422&text=دعوت برای حمایت از کمپین دادگاه متهمان پرونده بدهی های شهرداری بندر امام خمینی(ره) را برگزار کنید

اشتراک گذاری