اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/7444&text=دعوت برای حمایت از کمپین مشکل بیمه درمان تکمیلی دانا با بیمارستان شهید صدوقی اصفهان را حل کنید

اشتراک گذاری